Clip đã bị xóa!

Bài ca đồng đội - Tốp nam nữ

Bài ca đồng đội - Tốp nam nữ
Vpop

Ngày đăng 08-05-2009

Bài ca đồng đội được Tốp nam nữ biểu diễn trong chương trình giai điệu tháng năm