Clip đã bị xóa!

Bài hát: Sóc Sơn Tình đất tình người

Bài hát: Sóc Sơn Tình đất tình người
tuanquehuong

Ngày đăng 21-02-2009

Sóc sơn quê hương tôi.