Sorry, this video is not available in your country.

Bài hát của Châu Tinh Trì trong phim Quốc Sản 007

Qkamejoko

Tags: Châu Tinh Trì Quốc Sản 007

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 07-01-2009

Trong phim Quốc sản 007 (đóng chung với Viên Vịnh Nghi) Châu Tinh Trì hát bày này rất hay, không biết tên bài hát là gì.

Bình luận (1)