Clip đã bị xóa!

Bài hát của Châu Tinh Trì trong phim Quốc Sản 007

Bài hát của Châu Tinh Trì trong phim Quốc Sản 007
Qkamejoko

Ngày đăng 07-01-2009

Trong phim Quốc sản 007 (đóng chung với Viên Vịnh Nghi) Châu Tinh Trì hát bày này rất hay, không biết tên bài hát là gì.