Bài hát của Châu Tinh Trì trong phim Quốc Sản 007

Đăng ngày 07-01-2009
Trong phim Quốc sản 007 (đóng chung với Viên Vịnh Nghi) Châu Tinh Trì hát bày này rất hay, không biết tên bài hát là gì.

Bình luận (1)