Bài học về lòng trung thực

Đăng ngày 15-03-2012
Lòng trung thực trước mắt có vẻ thiệt thòi nhưng họ đã nhận được điều lớn hơn nhiều đó là sự tin tưởng của mọi người.

Bình luận (0)