Clip đã bị xóa!

Bài học về lòng trung thực

Bài học về lòng trung thực
nguyenvu2010

Ngày đăng 15-03-2012

Lòng trung thực trước mắt có vẻ thiệt thòi nhưng họ đã nhận được điều lớn hơn nhiều đó là sự tin tưởng của mọi người.