Sorry, this video is not available in your country.

Bài học về lòng trung thực

Tags: Bài học về lòng trung thực, quà tặng cuộc sống

Đăng ngày 15-03-2012

Lòng trung thực trước mắt có vẻ thiệt thòi nhưng họ đã nhận được điều lớn hơn nhiều đó là sự tin tưởng của mọi người.

Bình luận (0)