Sorry, this video is not available in your country.

Bài quyền và phân thế Karate- TEKKI NIDAN ( Thiết kỵ 2)

Karate

Tags: Bài quyền, phân thế, Karate, TEKKI NIDAN, Thiết kỵ 2

Đăng ngày 07-08-2013

Bài quyền và phân thế Karate- TEKKI NIDAN ( Thiết kỵ 2)

Bình luận (0)