Clip đã bị xóa!

Bài thơ : Chú giải phóng quân

Bài thơ : Chú giải phóng quân
linh_xitrum

Ngày đăng 07-08-2008

Bé yêu bài thơ này lắm, đọc suốt thôi.