Bài thơ : Chú giải phóng quân

Tags: ABC

Đăng ngày 07-08-2008
Bé yêu bài thơ này lắm, đọc suốt thôi.

Bình luận (2)