Clip đã bị xóa!

Bài thơ : Chú giải phóng quân

linh_xitrum

7,473

Tags: ABC

Đăng ngày 07-08-2008

Bé yêu bài thơ này lắm, đọc suốt thôi.

Bình luận (2)