Clip đã bị xóa!

Bắn Chim
no1class

Ngày đăng 12-07-2008

Bắn chim thật khó nhưng mà .. thật vui =))