Sorry, this video is not available in your country.

Bản cover PSy Gangnam cực độc

kiro

Tags: PSY, Gangnam, Style,

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 30-08-2012

Flipboit4midles đã khéo léo tạo một video hỗn hợp giữa hai bản hit nổi tiếng "Gangnam Style" của PSY và "Sexy And I Know it" của LMFAO một cách hoàn hảo.

Bình luận (0)