Clip đã bị xóa!

Bạn đã xem lễ hội chém lợn?

Bạn đã xem lễ hội chém lợn?
nnnt

Ngày đăng 02-06-2008

Lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh) là một trong hai lễ hội liên quan đến chú Hợi thú vị nhất trong những phong tục truyền thống dân gian. Lễ hội được coi là một nét “phá cách” trong bức tranh văn hoá Việt Nam và có ý nghĩa cầu phúc cho sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Theo dõi clip dưới đây, quý vị có thể hiểu thêm về một nét văn hoá đặc sắc của dân tộc ta.

Đọc thêm