Sorry, this video is not available in your country.

Ban mai xanh - Tập 15

xlip.vn

Tags: Ban mai xanh, Tập 15, ban mai xanh, phim Việt Nam

Đăng ngày 14-11-2008

Đời sống của sinh viên khó khăn trong cuộc sống những vẫn cố gắng và học tập tốt để sau này có một tương lai sáng lạng

Bình luận (1)

  • Trần Phi Hùng 7 năm trước

    Đây là một bộ phim ý nghĩa. Dẩu biết BMN xem rồi nhưng Loggerhead tôi sẽ tăng bé và kèm một quyển tiểu thuyết! Anh rất nhớ em, nhớ rấ nhiều BMN à!

    Trả lời Đánh dấu Spam