Sorry, this video is not available in your country.

Bàn tay trắng - Minh Thư

baihatviet

Tags: Bàn tay trắng, Minh Thư, Nguyễn Hải Phong, Gala Rock Bài hát Việt

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 23-10-2009

Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Gala Rock Bài hát Việt

Bình luận (1)