Bàn tay trắng - Minh Thư

Đăng ngày 23-10-2009
Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Gala Rock Bài hát Việt

Bình luận (1)