Clip đã bị xóa!

Bàn thắng tuyệt đẹp của Rooney

Bàn thắng tuyệt đẹp của Rooney
trungson8888

Ngày đăng 17-03-2007

Pha phối hợp phản công nhanh của bộ đôi Ro- Ro