Clip đã bị xóa!

Bản thiết kế nhà quốc hội mới

Bản thiết kế nhà quốc hội mới
vietnam.today

Ngày đăng 23-05-2008

Thời sự ngày 22/05/2008