Sorry, this video is not available in your country.

Bản thiết kế nhà quốc hội mới

Tin trong nước

Tags: VTV1, thời sự, 22/05, nhà quốc hội

Đăng ngày 23-05-2008

Thời sự ngày 22/05/2008

Bình luận (0)