Sorry, this video is not available in your country.

Bản tin 113 online 27/03/2014: Thông tin về vụ tự sát tại cơ quan công an

Bản tin 113

Tags: bản tin 113 online, tự sát, công an

Nguồn media: ANTV

Đăng ngày 27-03-2014

Bản tin 113 online 27/03/2014: Thông tin về vụ tự sát tại cơ quan công an.