Clip đã bị xóa!

Bản tin chém chuối (tập 16 phần 1)

Bản tin chém chuối (tập 16 phần 1)
funny4real

Ngày đăng 10-06-2013

Bản tin chém chuối số 16 MC: Thành Trung & Tự Long