Sorry, this video is not available in your country.

Bản tin chém chuối (tập 16 phần 1)

Hài Đừng Hỏi

Tags: bản tin chém chuối, hài hước, bản tin chem chuối, thành long, tự long, gặp nhau cuối tuần

Đăng ngày 10-06-2013

Bản tin chém chuối số 16
MC: Thành Trung & Tự Long

Bình luận (0)