Clip đã bị xóa!

Bản tin thời sự Hàn Quốc

Vũ Nhật Tùng

10,454

Tags: thời sự, bản tin, hàn quốc

Đăng ngày 03-04-2007

Cá mặt người

Bình luận (2)