Clip đã bị xóa!

Bản tình ca đầu tiên - Duy Khoa

Bản tình ca đầu tiên - Duy Khoa
saomai.diemhen

Ngày đăng 25-08-2008

Đêm gala trao giải sao mai điểm hẹn 2008