Clip đã bị xóa!

Bàn tròn Tuổi Nổi Loạn (Phần 2)

Bàn tròn Tuổi Nổi Loạn (Phần 2)
behindthescene

Ngày đăng 15-08-2013

Bàn tròn Tuổi Nổi Loạn - một chương trình bên lề bộ series về đề tài học đường "Hormones" - Tuổi Nổi Loạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ tuổi.