Sorry, this video is not available in your country.

Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không Phần 5

Tags: bao cong, xu an, ton ngo khong, tay du ki, phan 5, part 5, tap 5

Đăng ngày 26-02-2011

Ở phần 4, Triển Chiêu đã trở về Khai Phong Phủ. Chàng đẹp trai của chúng ta sẽ đối diện với "người mang tâm sự" Bao Đại Nhân thế nào? Và chàng sẽ làm gì để tìm ra chân tướng hung thủ? Xem phần 5 sẽ sõ.
Phần 5 - Truy Bắt Tôn Ngộ Không
Phần cuối sẽ ra mắt ngày Thứ 6, 11/03/2011
Đọc thêm

Bình luận (1)