Bao Công Xử Án Tôn Ngộ Không Phần 5

Đăng ngày 26-02-2011
Ở phần 4, Triển Chiêu đã trở về Khai Phong Phủ. Chàng đẹp trai của chúng ta sẽ đối diện với "người mang tâm sự" Bao Đại Nhân thế nào? Và chàng sẽ làm gì để tìm ra chân tướng hung thủ? Xem phần 5 sẽ sõ.
Phần 5 - Truy Bắt Tôn Ngộ Không
Phần cuối sẽ ra mắt ngày Thứ 6, 11/03/2011

Bình luận (1)