Sorry, this video is not available in your country.

Bão Nesat - Bão số 5 tin bão gần biển Đông Việt Nam

Tags: bao nesat, tin tuc, tin tuc vtv, tin quoc te, ban tin quoc te, ban tin vtv, vtv1, tin tuc vtv1, ban tin sang, tin chieu, tin toi, tin tuc 19h, tin 16 gio, tin chuc tieu, ban tin chieu, ban tin 16 gio, ban tin 19h, tin tuc trua, tin tuc vtv3, vtv2, vtv6, vtv9, tin nhanh hang ng

Đăng ngày 27-09-2011

Bản tin VTV 12h 27/9/2011
Bão Nesat - Bão số 5 tin bão gần biển Đông Việt Nam

Bình luận (0)