Sorry, this video is not available in your country.

Bao Thanh Thiên - Bàng Phi Hữu Tín

hyvong

Tags: bao thanh thiên, bao thanh thien, bang phi huu tin, bàng phi hữu tín

Đăng ngày 31-07-2008

Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người! Vụ Án : Bàng Phi Hữu Tín
Đọc thêm

Bình luận (1)