Clip đã bị xóa!

Bảo Thy liên khúc Audition

Bảo Thy liên khúc Audition
sonic21121984

Ngày đăng 23-03-2007

đây là tổng hợp 2 ca khúc Bảo Thy hát trong miss Audition