Sorry, this video is not available in your country.

Báo đánh nhau với cá sấu

Hải Nguyễn

Tags: Báo, vs, Cá sấu, động vật, honag dã, thiên nhiên, khám phá, tìm hiểu

Đăng ngày 04-04-2007

Cá độ thử coi con nào thắng!

Bình luận (5)