Báo đánh nhau với cá sấu

Đăng ngày 04-04-2007
Cá độ thử coi con nào thắng!

Bình luận (5)