Sorry, this video is not available in your country.

Báo động bạo lực học đường : Video 5 sinh viên PTIT đánh đập 1 sinh viên gần chết ngay tại giờ học

haiclassic

Tags: Bạo lực, học đường, sinh viên, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, PTIT, sinh viên,

Đăng ngày 23-09-2008

Bạo lực học đường : Video 5 sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông đánh đập 1 sinh viên gần chết

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận