Sorry, this video is not available in your country.

Bạo lực học đường.

Pham Van Cuong

Tags: Bạo lực, học đường, xử đẹp, Trung Quốc, teen, 9x, tin tức, thời sự, henry'c

Đăng ngày 17-05-2008

Một "đàn chị" xử đẹp "đàn em"( May quá, câu chuyện
xẩy ra ở Trung Quốc lận !!!)

Bình luận (22)

Xem thêm bình luận