Bạo lực học đường.

Đăng ngày 17-05-2008
Một "đàn chị" xử đẹp "đàn em"( May quá, câu chuyện
xẩy ra ở Trung Quốc lận !!!)

Bình luận (22)