Bão ở Philipin và cháy rừng ở Mỹ (thời sự 26/11/07)

Đăng ngày 26-11-2007
Thời sự ngày 26/11/2007

Bình luận (0)