Sorry, this video is not available in your country.

Bão ở Philipin và cháy rừng ở Mỹ (thời sự 26/11/07)

Biển Chết

Tags: VTV1, tin tức, Thời sự ngày 26/11/2007, bão, philippin, cháy rừng, mỹ

Đăng ngày 26-11-2007

Thời sự ngày 26/11/2007

Bình luận (0)