Sorry, this video is not available in your country.

Bao thanh thiên - Kiếp thông phán - Tập 10

MovieBox

Tags: phim truyện, Trung Quốc, Bap thanh thiên, bao công, kiếp thông phán, tập 10

Đăng ngày 17-11-2008

Phim truyện Bao Thanh Thiên mới nhất với sự tái hợp của bộ ba diễn viên Kim Siêu Quần (Bao Công), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phạm Hồng Kiên (Công Tôn Sách)

Bình luận (3)