Sorry, this video is not available in your country.

Bao thanh thiên - Kiếp thông phán - Tập 2

MovieBox

Tags: phim truyện, Trung Quốc, Bap thanh thiên, bao công, kiếp thông phán, tập 2

Đăng ngày 06-11-2008

Phim truyện Bao Thanh Thiên mới nhất với sự tái hợp của bộ ba diễn viên Kim Siêu Quần (Bao Công), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phạm Hồng Kiên (Công Tôn Sách)

Bình luận (0)