Bao thanh thiên - Kiếp thông phán - Tập 2

Đăng ngày 06-11-2008
Phim truyện Bao Thanh Thiên mới nhất với sự tái hợp của bộ ba diễn viên Kim Siêu Quần (Bao Công), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phạm Hồng Kiên (Công Tôn Sách)

Bình luận (0)