Clip đã bị xóa!

Bao thanh thiên - Kiếp thông phán - Tập 2

Bao thanh thiên - Kiếp thông phán - Tập 2
MovieBox

Ngày đăng 06-11-2008

Phim truyện Bao Thanh Thiên mới nhất với sự tái hợp của bộ ba diễn viên Kim Siêu Quần (Bao Công), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phạm Hồng Kiên (Công Tôn Sách)