Clip đã bị xóa!

Bắt giữ bọn phản động Việt Tân

Bắt giữ bọn phản động Việt Tân
manhhavipboy

Ngày đăng 03-12-2007

viettan