Clip đã bị xóa!

Batman - Gotham Knight OVA 1
thezzbiszz

Ngày đăng 06-07-2008

OVA 1: Have I Got a Story For You (Không tìm được bản tiếng Nhật, xài hàng aXXo vậy)