Sorry, this video is not available in your country.

Batman - Gotham Knight OVA 1

Thezzbiszz

Tags: Action, Gunfights, Law and Order, Violence

Đăng ngày 06-07-2008

OVA 1: Have I Got a Story For You
(Không tìm được bản tiếng Nhật, xài hàng aXXo vậy)

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận