Clip đã bị xóa!

Bầu và bí - Trúc Linh
WhiteOcelot

Ngày đăng 14-10-2008

Tên ca sĩ nhí trình bày: Trúc Linh