Clip đã bị xóa!

Bảy Sắc Cầu Vồng
heaven

Ngày đăng 18-01-2008

Live Show Chuyện Hôm Qua - Lam Trường