Clip đã bị xóa!

Bé Gia Như với phong cách nhạc Dân gian hiện đại

Bé Gia Như với phong cách nhạc Dân gian hiện đại
Kiddyland

Ngày đăng 01-10-2008

Show diễn phong cách trong vòng thi thứ 3 chương trình Đồ Rê Mí 2008 với tiết mục Thằng Bờm theo phong cách Dân gian hiện đại của bé Gia Như