Clip đã bị xóa!

Bé Tôm tập bơi
mevabe.clip

Ngày đăng 17-07-2013

Bé Tôm đã cùng anh tập bơi ở biển, thật là dễ thương.