Sorry, this video is not available in your country.

Bé Tôm tập bơi

Tags: Bé Tôm tập bơi, bơi, nghịch nước, trẻ em

Đăng ngày 17-07-2013

Bé Tôm đã cùng anh tập bơi ở biển, thật là dễ thương.

Bình luận (0)