Clip đã bị xóa!

Bé gái 9 tuổi song ca cùng Lâm Chấn khang

Bé gái 9 tuổi song ca cùng Lâm Chấn khang
hoangson

Ngày đăng 27-03-2012

Lâm Chấn Khang và Lâm Chấn Diễm song ca bài " Cám Dỗ "