Sorry, this video is not available in your country.

Bé gái 9 tuổi song ca cùng Lâm Chấn khang

Hoàng Anh Sơn

Tags: Lâm Chấn Khang và Lâm Chấn Diễm, , gái, 9, tuổi, song, ca, cùng, , Lâm, Chấn, Khang!, YouTube

Đăng ngày 27-03-2012

Lâm Chấn Khang và Lâm Chấn Diễm song ca bài " Cám Dỗ "

Bình luận (0)