Sorry, this video is not available in your country.

Bé kute3 tuổi đánh trống siêu hay

NNN

Tags: Thiên tài 3 tuổi đánh trống, I Hate Myself for Loving You, Howard drum show

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Chế

Đăng ngày 06-03-2010

Chiến bài I Hate Myself for Loving You mới máu chứ ;))

Bình luận (3)