Beijing Huan Ying Ni - Bài hát Olympic Bắc Kinh 2008

Đăng ngày 08-05-2008
Ca nhạc Quốc tế, Bài hát chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008 bằng tiếng Trung

Bình luận (296)