Sorry, this video is not available in your country.

Beijing Huan Ying Ni - Bài hát Olympic Bắc Kinh 2008

smallwitch

0

Tags: Ca nhạc Quốc tế, Bài hát, Olympic, Bắc Kinh, 2008, Beijing HuanYing Ni

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 08-05-2008

Ca nhạc Quốc tế, Bài hát chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008 bằng tiếng Trung

Bình luận (282)

Xem thêm bình luận