Clip đã bị xóa!

Bên hồ Ba Bể phần 1-2
smallwitch

Ngày đăng 04-01-2008

VTV4, Vn-dn-cn