Bếp Năng Lượng Mặt Trời - Hình Parabol

Đăng ngày 05-04-2008
Bếp hình parabol có dạng một chiếc chảo tập trung ánh sáng mặt trời tại một điểm tạo sức nóng làm chín thức ăn. Dạng bếp này nấu ăn nhanh và đạt nhiệt độ cao như ngọn lửa tự nhiên, nhưng đòi hỏi để ý thường xuyên trong khi nấu

Bình luận (2)