Sorry, this video is not available in your country.

Bí Ẩn Ngôi Nhà Hoang

Tags: Bí ẩn Ngôi Nhà Hoang

Đăng ngày 27-02-2008

ngôi nhà đang đc giới trẻ yêu thích hiện nay thật ghê rợ vớ những con ma có răng nanh , cầm dao đâm xúông nữa . Các bạn hãy thử 1 lần xem . Nhưng hãy cẩn thận và xem clip này là những con ma hình ảnh nhát bạn trong ngôi nhà .
Đọc thêm

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận