Sorry, this video is not available in your country.

Bí thư Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ (phần 1)

Tags: Nguyễn Bá Thanh, thanh liêm, chính trực

Đăng ngày 04-01-2013

Trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khi còn là Bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng đã có những bài nói chuyện với cán bộ, nhân dân thành phố rất chân thật, quyết liệt.
Đọc thêm

Bình luận (0)