Biệt động sài gòn 2 - Tình lặng

Đăng ngày 16-12-2007
Biệt động sài gòn
Đạo điễn: Long Vân
Diễn viên: Thương tín
Năm:1982

Bình luận (4)