Sorry, this video is not available in your country.

Biệt động sài gòn 2 - Tình lặng

Moon Rain

Tags: Biệt động sài gòn, phim Việt Nam, phim, Thương Tín

Đăng ngày 16-12-2007

Biệt động sài gòn
Đạo điễn: Long Vân
Diễn viên: Thương tín
Năm:1982

Bình luận (4)