Sorry, this video is not available in your country.

Biểu diễn bida 3 băng

Mr.Pi

Tags: bida bia billiards show art the thao sports Torres mrpi 3c cushion

Đăng ngày 17-10-2007

Buổi biểu diễn bida 3 băng của tay cơ Torres

Bình luận (20)

Xem thêm bình luận