Biểu diễn bida 3 băng

Đăng ngày 17-10-2007
Buổi biểu diễn bida 3 băng của tay cơ Torres

Bình luận (22)