Clip đã bị xóa!

Biểu diễn bida 3 băng
Mr.Pi

Ngày đăng 17-10-2007

Buổi biểu diễn bida 3 băng của tay cơ Torres