Biểu diễn trượt patin

Đăng ngày 11-12-2008
Trước mặt là nhiều chướng ngại vật nhưng các VĐV vẫn di chuyển khéo léo ở tốc độ cao.

Bình luận (1)