Sorry, this video is not available in your country.

Biểu diễn trượt patin

442 Online

Tags: Patin, trượt patin, ISSUE 2002, Episode, biểu diễn patin, nghệ thuật

Đăng ngày 11-12-2008

Trước mặt là nhiều chướng ngại vật nhưng các VĐV vẫn di chuyển khéo léo ở tốc độ cao.

Bình luận (1)