Clip đã bị xóa!

Biểu diễn trượt patin
442online

Ngày đăng 11-12-2008

Trước mặt là nhiều chướng ngại vật nhưng các VĐV vẫn di chuyển khéo léo ở tốc độ cao.