Clip đã bị xóa!

Bieu dien van nghe chao mung ngay 20-11

Bieu dien van nghe chao mung ngay 20-11
hunghcu

Ngày đăng 18-11-2008

Tai Nha tap Da nang, dem 17/11, toan bo CB-GV-CNV da ho hoi bieu dien cac tiet muc Van nghe ma chi co long dung cam kien cuong moi dam lam.