Sorry, this video is not available in your country.

Bieu dien van nghe chao mung ngay 20-11

hunghcu

Tags: Nha tap Da nang, Van nghe

Đăng ngày 18-11-2008

Tai Nha tap Da nang, dem 17/11, toan bo CB-GV-CNV da ho hoi bieu dien cac tiet muc Van nghe ma chi co long dung cam kien cuong moi dam lam.

Bình luận (0)