Bình luận sau trận đấu Việt Nam và Thái Lan

Đăng ngày 25-12-2008
ĐT Thái Lan đánh ĐTVN bằng bài đánh phủ đầu, vì tin rằng một lần nữa cái bài ấy phát huy tác dụng. Thế nhưng họ không ngờ rằng mình lại “chết” bởi… cái đầu Việt Nam.

Bình luận (0)