Clip đã bị xóa!

Bình luận sau trận đấu Việt Nam và Thái Lan

Bình luận sau trận đấu Việt Nam và Thái Lan
442online

Ngày đăng 25-12-2008

ĐT Thái Lan đánh ĐTVN bằng bài đánh phủ đầu, vì tin rằng một lần nữa cái bài ấy phát huy tác dụng. Thế nhưng họ không ngờ rằng mình lại “chết” bởi… cái đầu Việt Nam.