Sorry, this video is not available in your country.

Binh pháp tôn tử - Tập 1

MovieBox

Tags: Binh pháp tôn tử - Tập 1, Binh pháp tôn tử, binh phap ton tu

Đăng ngày 05-03-2010

Tôn Tử Binh Pháp áp dụng thực tiễn và hữu dụng trong nhiều giới kinh doanh và quản lý. Mỗi tập phim bàn về một khía cạnh của nghệ thuật chiến tranh. Từ lâu, sách này đã được công nhận là kiệt tác về chiến thuật, chiến lược đương thời. Đối với Tôn Tử cuộc chiến tranh phải có đạo nghĩa, ấy là cái gốc để thắng quân giặc. Tôn Tử không giống Lão Tử - xuất thế vô vi, không giống Khổng Tử - nhập thế hành đạo mà ông có cả hai hành động đó
Đọc thêm

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận