Blouse trắng - Tập 38

Đăng ngày 12-03-2009
Hòa nhập vào nền kinh tế thị trường, những người thầy thuốc phải đối mặt trước yêu cầu xã hội hóa ngành y tế. Vào thời điểm ấy, Blouse trắng xoay quanh những câu chuyện về mối quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội và đời sống tình cảm của những người thầy thuốc đang làm việc tại khoa ngoại của một bệnh viện.

Bình luận (0)