Bồ Đề Đạt Ma Sư tổ Thiền Tông Trung Quốc

Tags: Thiền

Đăng ngày 27-10-2008
(".")

Bình luận (0)