Clip đã bị xóa!

Bố là tất cả
tolamvienkhoa

Ngày đăng 05-06-2007

Cát Tường hát Bố là tất cả (nhún chóng cả mặt)